Tungkol sa May-akda.

Mga Patlang ng Dalubhasa:

  • Pagsasaliksik at pagsusuri sa Forex broker
  • Pagpapalit ng pera
  • Nilalaman at pagsasaliksik sa Forex
  • Pangangalakal ng stock
  • Real Estates at mga pag-aari ng pamumuhunan
  • Pagbabadyet ng pera, pagtipid at pamumuhunan